The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje
 

 

Kompleksowe projektowanie

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Energia odnawialna

Koncepcje programowo-przestrzenne

Koncepcje techniczne

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekty technologiczne

Projekty organizacji ruchu

Zarządzanie projektowaniem

Nadzór autorskiZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zarządzanie & Nadzór

Infrastruktura drogowa

Ochrona środowiska


Zastępstwo Inwestycyjne

Nadzory Inwestorskie

Inżynier Kontraktu FIDIC ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsulting

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska


Nadzory i doradztwo naukowe

Studia wykonalności

Ekspertyzy opinie techniczne

Analizy LCCA i LCA

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Wyceny

Wnioski aplikacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Badania & Rozwój 

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Projekty R&D z środków krajowych

Projekty R&D z programów ramowych UE

Projekty Rozwojowe

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Oferta pracy - Specjalista ds. rozliczeń, Szydłowiec

Specjalista ds. rozliczeń - oferta pracy w Biurze Inżyniera Kontraktu w Szydłowcu

Oferta pracy - Asystent projektanta branży drogowej

Asystent projektanta branży drogowej - oferta pracy w Kielcach

Oferta pracy - Projektant branży drogowej

Projektant branży drogowej - oferta pracy w Kielcach

Oferta pracy - Asystent Projektanta Branży Mostowej

Asystent Projektanta Mostowego - oferta pracy w Rzeszowie

Film o projekcie CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu

Promost Consulting realizuje projekt CSR - odpowiedzialności społecznej w trzech wymiarach: socjalnym, ekologicznym, ekonomicznym.

Promost Consulting w Polskiej Platformie Technologicznej Budownictwa

Promost Consulting przyjęto do grona członków Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

Promost Consulting - Firma odpowiedzialna społecznie

W dniu 3 czerwca 2014 r. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Promost Consulting podpisali "Umowę o udzielenie wsparcia na wdrożenia CSR Nr 43 / SPPW / DPP / 2014 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"

Budowa drogi ekspresowej S7

W dniu 3 lipca 2014 r. została podpisana umowa na zadanie "Budowa drogi ekspresowej S7 od końca obwodnicy Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu dedykowanych baz danych potencjalnych partnerów handlowych z rynku rosyjskiego, tureckiego, rumuńskiego, słowackiego i kazachskiego.

CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)

- koncepcja, według której  przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii

dobrowolnie uwzględniają intertesy społeczne i ochronę środowiska

a także realacje z grupami interesariuszy.

Promost Consulting
Oddział Kielce
Oddział Warszawa
Promost Consulting
Siedziba Główna
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
T: +48 17 857 91 55
F: +48 17 857 91 56
NIP: 813-364-30-20
REGON: 180651947


Oddział Kielce
ul. Wesoła 37b/4
25-363 Kielce
T: +48 41 348 02 61
F: +48 41 348 02 61
 
odwiedź Nas na:


Oddział Warszawa
ul. 17 Stycznia 76A
02-146 Warszawa
T: +48 22 868 09 46
F: +48 22 868 09 46
 
 
Pełna wersja serwisu