The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

 

 

Kompleksowe projektowanie

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Energia odnawialna

Koncepcje programowo-przestrzenne

Koncepcje techniczne

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekty technologiczne

Projekty organizacji ruchu

Zarządzanie projektowaniem

Nadzór autorskiZOBACZ WIĘCEJ

 

Zarządzanie & Nadzór

Infrastruktura drogowa

Ochrona środowiska


Zastępstwo Inwestycyjne

Nadzory Inwestorskie

Inżynier Kontraktu FIDIC ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsulting

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska


Nadzory i doradztwo naukowe

Studia wykonalności

Ekspertyzy opinie techniczne

Analizy LCCA i LCA

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Wyceny

Wnioski aplikacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Badania & Rozwój 

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Projekty R&D z środków krajowych

Projekty R&D z programów ramowych UE

Projekty Rozwojowe

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowa na opracowanie "Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów"

Realizacja projektu pn. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Inwestor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie

Informujemy, że uległa zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie. Aktualna nazwa to: Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 (pozostałe dane - bez zmian)

Rada Naukowa - GDDKiA

Dnia 5 maja Pan Tomasz Siwowski – prezes Promost Consulting i jednocześnie Profesor Politechniki Rzeszowskiej został członkiem Rady Naukowej, działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako organ opiniodawczy.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Diamenty Miesięcznika Forbes 2017

Spółka Promost Consulting zajęła II miejsce w rankingu przedsiębiorstw o poziomie przychodów od 5 do 50 mln zł w województwie podkarpackim.

Brylantowy Laur Sztuki Budowlanej

Prestiżową statuetką został uhonorowany m.in. Prezes PROMOST CONSULTING – Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz

Most kompozytowy - Nowa Wieś k. Rzeszowa

Na stronach portalu Politechniki Rzeszowskiej możemy znaleźć informacje dotyczące budowy mostu kompozytowego w Nowej Wsi k. Rzeszowa.

Umowa na "Wykonanie koncepcji drogi S19 Rzeszów - Babica" podpisana.

Umowa na "Wykonanie koncepcji drogi S19 Rzeszów - Babica" podpisana.

Zawiadomienie o przekształceniu

Zawiadomienie o przekształceniu spółki Promost Consulting

Wybór oferty - Koncepcja drogi ekspresowej S-19

Oferta firmy PROMOST CONSULTING (Lider konsorcjum) oraz IRP (Partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza.

Most kompozytowy w Nowej Wsi

Drugi kompozytowy most naszego projektu oddano do użytku

XIX edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Most z Kompozytów FRP zakwalifikował się do kolejnego etapu XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Oferta pracy - Projektant Branży Drogowej Rzeszów/ Kielce/ Warszawa

PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Projektant Branży Drogowej

Oferta pracy - Asystent Projektanta Branży Drogowej Rzeszów/ Kielce/ Warszawa

PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Asystent Projektanta Branży Drogowej

Historia

Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracowania Projektowa Promost Consulting.
Założycielem firmy jest Tomasz Siwowski, obecnie profesor Politechniki Rzeszowskiej.
W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting
T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności.
W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

czytaj więcej

Struktura

Zarząd spółki:

 • Prezes - Tomasz Siwowski 
 • Wiceprezes - Irena Siwowska  
 • Dyrektor Zarządzający - Zbigniew Kwaśny
 • Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych - Aneta Lewandowska
czytaj więcej

Polityka Jakości

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania: ISO 9001:2008 w zakresie:

 • projektowania
 • przygotowania inwestycji
 • zarządzania projektami
 • oraz usług konsultingowych w obszarze inżynierii lądowej

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm
w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości
oraz optymalizacji kosztów.

 

czytaj więcej

Klienci

Grupa Promost Consulting od 20 lat współpracuje z rządową i samorządową administracją drogową i kolejową, firmami wykonawczymi, działajacymi na rynku infrastrukturalnym (głównie w projektach typu zaprojekuj i zbuduj), firmami projektowo-konsultingowymi (konsorcja) oraz jednostkami naukowo-badawczymi, z którymi prowadzimy własne projekty R&D.

 

Główni klienci i partnerzy firmy:

RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA DROGOWA I KOLEJOWA

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): Oddziały w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich: Podkarpacki, Świętokrzyski, Mazowiecki, w Krakowie, Lublinie
 • Zarządy Dróg Powiatowych: Rzeszów, Krosno, Jasło, Gorlice
 • Zarządy Dróg Miejskich: Rzeszów, Warszawa, Kielce
 • PKP PLK S.A.

 

FIRMY WYKONAWCZE

 • Grupa Skanska
 • Budimex S.A.
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Salini Impregilo Spa
 • Mostostal Warszawa S.A.

 

FIRMY PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

 • Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • CE Project Group Sp. z o.o. Sp.K., Kraków
 • ZBM Inwestor Zastepczy S.A., Warszawa
 • Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., Zamość
 • Geotech Sp. z o.o., Rzeszów

 

JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE

 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Chalmers University, Szwecja

 

Od większości ww. klientów i partnerów spółki Grupy Promost Consulting uzyskały liczne referencje, potwierdzające (także w świetle wymagań PZP) należyte wykonanie powierzonych projektów.

czytaj więcej

Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymaliśmy dotyczą zarówno całokształtu działalności, jak również opracowywanych projektów oraz świadczonych usług zarządzania.

 

NAGRODY ZAWODOWE

 

Nagroda I Stopnia w Konkursie pn. Budowa Roku 2015 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia (Drogi, Mosty, Koleje, Lotniska) za Most drogowy z kompozytów  FRP na rzece Ryjak w Błażowej koło Rzeszowa w ciągu ulicy Pułaskiego, w kilometrze 22 + 304 drogi powiatowej nr 1411R, Rzeszów 2016

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Zrealizowany obiekt o rozpiętości > 70 m za zrealizowany projekt Pierwszego w Polsce drogowego mostu z kompozytów FRP w Błażowej k. Rzeszowa, 2015

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Realizacja projektu kładki dla pieszych za zrealizowany projekt Podwieszanej kładki pieszo-rowerowej na rzece San w Przemyślu, 2015

 

Nagroda I stopnia SITK RP za budowlę mostową roku 2013 w województwie podkarpackim pn. Budowa mostu podwieszonego przez San w Przemyślu SITK RP Oddział Rzeszów, 2013

 

Nagroda I stopnia pn. Modernizacja Roku 2013 za projekt modernizacji ul. Rejtana w Rzeszowie

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez San w Przemyślu, 2013

 

Nagroda III stopnia w konkursie architektonicznym za Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej przez Motławę w Gdańsku. SARP, Oddział Gdańsk, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez Rabę w Dobczycach, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt kładki dla pieszych przez Wisłę  w Krakowie, 2010

 

 

NAGRODY GOSPODARCZE

Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY w latach 2001-2005

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w latach 2003-2004

Tytuł Solidna Firma 2003 r.

 

czytaj więcej

Grupa

Grupa składa się ze spółek:

 • Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
 • Promost Consulting Sp. z o. o.

Promost Consulting działa od 20 lat. Koncentruje się na rynku polskim.
 

Działamy w sektorach infrastruktury:

 • drogowej
 • mostowej
 • kolejowej.

Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem swojej pozycji w sektorze badawczo-rozwojowym.

 

czytaj więcej

CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)  

koncepcja, według której  przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii

dobrowolnie uwzględniają intertesy społeczne i ochronę środowiska

a także realacje z grupami interesariuszy.


 

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy:

1. Stanowisko: Projektant - branża: drogowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce 

2. Stanowisko: Asystent projektanta - branża: drogowa / mostowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce

<< Więcej informacji >>


 

Promost Consulting
Oddział Kielce
Oddział Warszawa
odwiedź Nas na:
   
Promost Consulting
Siedziba Główna
ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
T: +48 17 857 91 55
F: +48 17 857 91 56
E:
NIP: 813-364-30-20
REGON: 180651947
Oddział Kielce
ul. Wesoła 37b/4
25-363 Kielce
T: +48 41 348 02 61
F: +48 41 348 02 61
E:
 
Oddział Warszawa
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa
T: +48 22 868 09 46
F: +48 22 868 09 46
E:
 
odwiedź Nas na:
   
 
Pełna wersja serwisu