The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje

The Sky is the limit


Projektowanie | Zarządzanie
Konsulting | Badania i Rozwój

Zobacz nasze realizacje
 

 

Kompleksowe projektowanie

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Energia odnawialna

Koncepcje programowo-przestrzenne

Koncepcje techniczne

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekty technologiczne

Projekty organizacji ruchu

Zarządzanie projektowaniem

Nadzór autorskiZOBACZ WIĘCEJ

 

Zarządzanie & Nadzór

Infrastruktura drogowa

Ochrona środowiska


Zastępstwo Inwestycyjne

Nadzory Inwestorskie

Inżynier Kontraktu FIDIC ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsulting

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska


Nadzory i doradztwo naukowe

Studia wykonalności

Ekspertyzy opinie techniczne

Analizy LCCA i LCA

Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Wyceny

Wnioski aplikacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Badania & Rozwój 

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Ochrona środowiska

Projekty R&D z środków krajowych

Projekty R&D z programów ramowych UE

Projekty Rozwojowe

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) został złożony.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) został złożony.

Obwodnica Czudca już otwarta!

Na kontrakcie obejmującym rozbudowę i budowę DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca, nasza firma świadczyła usługę związaną z zarządzeniem wraz z nadzorem, kontrolą i rozliczeniem robót tej inwestycji.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Bzura w miejscowości Sochaczew

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Bzura w miejscowości Sochaczew.

Profesor nauk technicznch

Prezes Promost Consulting – pan Tomasz Siwowski otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg z rekomendacją Ministra Infrastruktury.

Projekt konstrukcji stalowej stadionu w Katarze

Miło nam poinformować, że firma Promost Consulting razem z firmą MTA Engineering Sp. z o.o. podpisany umowę na projekt konstrukcji stalowej stadionu w Katarze

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe.

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe pt.: „Nowoczesne materiały z recyklingu opon samochodowych i możliwości ich zastosowania w budownictwie drogowym i mostowym”. Termin: 26.07.2018 r. (Rzeszów) 30.07.2018 r. (Dębica)

Przede wszystkim - warto pomagać.

Pomimo wszelkich trudności, braku czasu i siły – warto. Z taką ideą pracownicy Promost Consulting wzięli udział w organizacji balu karnawałowego dla podopiecznych fundacji Iskierka w Rzeszowie.

Zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie

Informujemy, że uległa zmiana nazwy ulicy siedziby głównej firmy Promost Consulting w Rzeszowie. Aktualna nazwa to: Jana Niemierskiego 4 (pozostałe dane - bez zmian)

Wybór oferty Promost Consulting - Koncepcja S19 Babica - Domaradz

Wybór oferty Promost Consulting - Koncepcja S19 Babica - Domaradz

Umowa na opracowanie "Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów"

Realizacja projektu pn. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Inwestor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Rada Naukowa - GDDKiA

Dnia 5 maja Pan Tomasz Siwowski – prezes Promost Consulting i jednocześnie Profesor Politechniki Rzeszowskiej został członkiem Rady Naukowej, działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako organ opiniodawczy.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

XIX edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Diamenty Miesięcznika Forbes 2017

Spółka Promost Consulting zajęła II miejsce w rankingu przedsiębiorstw o poziomie przychodów od 5 do 50 mln zł w województwie podkarpackim.

Historia

Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracowania Projektowa Promost Consulting.
Założycielem firmy jest Tomasz Siwowski, obecnie profesor Politechniki Rzeszowskiej.
W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting
T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności.
W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

czytaj więcej

Struktura

Zarząd spółki:

 • Prezes - Tomasz Siwowski 
 • Wiceprezes - Irena Siwowska  
 • Dyrektor Zarządzający - Zbigniew Kwaśny
 • Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych - Aneta Lewandowska
czytaj więcej

Polityka Jakości

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.

Polityka Jakości Firmy

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.
Staramy się, aby wszystkie nasze zobowiązania i działania były wykonywane bez zastrzeżeń i ku zadowoleniu Klientów oraz stanowiły rekomendację dla przyszłych interesów Firmy.
Szczególne znaczenie w naszej działalności przywiązujemy do:
 • poznawania i zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • uzyskania całkowitej zgodności zakresu i jakości dostarczanych usług z obowiązującymi kryteriami i standardami;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Firmy;
 • realizowania skutecznej i efektywnej polityki rozwoju Firmy;
 • innowacyjności rozwoju nowych technologii we współpracy z nauką.
Polityka Jakości stanowi podstawę dla utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz stawiania i realizacji celów.
Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy.
 
Rzeszów, 06.03.2019 r.
czytaj więcej

Klienci

Grupa Promost Consulting od 20 lat współpracuje z rządową i samorządową administracją drogową i kolejową, firmami wykonawczymi, działajacymi na rynku infrastrukturalnym (głównie w projektach typu zaprojekuj i zbuduj), firmami projektowo-konsultingowymi (konsorcja) oraz jednostkami naukowo-badawczymi, z którymi prowadzimy własne projekty R&D.

 

Główni klienci i partnerzy firmy:

RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA DROGOWA I KOLEJOWA

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): Oddziały w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich: Podkarpacki, Świętokrzyski, Mazowiecki, w Krakowie, Lublinie
 • Zarządy Dróg Powiatowych: Rzeszów, Krosno, Jasło, Gorlice
 • Zarządy Dróg Miejskich: Rzeszów, Warszawa, Kielce
 • PKP PLK S.A.

 

FIRMY WYKONAWCZE

 • Grupa Skanska
 • Budimex S.A.
 • Strabag Sp. z o.o.
 • Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Salini Impregilo Spa
 • Mostostal Warszawa S.A.

 

FIRMY PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

 • Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • CE Project Group Sp. z o.o. Sp.K., Kraków
 • ZBM Inwestor Zastepczy S.A., Warszawa
 • Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., Zamość
 • Geotech Sp. z o.o., Rzeszów

 

JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE

 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Chalmers University, Szwecja

 

Od większości ww. klientów i partnerów spółki Grupy Promost Consulting uzyskały liczne referencje, potwierdzające (także w świetle wymagań PZP) należyte wykonanie powierzonych projektów.

czytaj więcej

Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymaliśmy dotyczą zarówno całokształtu działalności, jak również opracowywanych projektów oraz świadczonych usług zarządzania.

 

NAGRODY ZAWODOWE

 

Nagroda I Stopnia w Konkursie pn. Budowa Roku 2015 Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia (Drogi, Mosty, Koleje, Lotniska) za Most drogowy z kompozytów  FRP na rzece Ryjak w Błażowej koło Rzeszowa w ciągu ulicy Pułaskiego, w kilometrze 22 + 304 drogi powiatowej nr 1411R, Rzeszów 2016

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Zrealizowany obiekt o rozpiętości > 70 m za zrealizowany projekt Pierwszego w Polsce drogowego mostu z kompozytów FRP w Błażowej k. Rzeszowa, 2015

 

I nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Realizacja projektu kładki dla pieszych za zrealizowany projekt Podwieszanej kładki pieszo-rowerowej na rzece San w Przemyślu, 2015

 

Nagroda I stopnia SITK RP za budowlę mostową roku 2013 w województwie podkarpackim pn. Budowa mostu podwieszonego przez San w Przemyślu SITK RP Oddział Rzeszów, 2013

 

Nagroda I stopnia pn. Modernizacja Roku 2013 za projekt modernizacji ul. Rejtana w Rzeszowie

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez San w Przemyślu, 2013

 

Nagroda III stopnia w konkursie architektonicznym za Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej przez Motławę w Gdańsku. SARP, Oddział Gdańsk, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła > 50 m za zrealizowany projekt mostu przez Rabę w Dobczycach, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, 2012

 

I Nagroda w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa w kategorii Kładki dla pieszych za zrealizowany projekt kładki dla pieszych przez Wisłę  w Krakowie, 2010

 

 

NAGRODY GOSPODARCZE

Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY w latach 2001-2005

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w latach 2003-2004

Tytuł Solidna Firma 2003 r.

 

czytaj więcej

Grupa

Grupa składa się ze spółek:

 • Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
 • Promost Consulting Sp. z o. o.

Promost Consulting działa od 20 lat. Koncentruje się na rynku polskim.
 

Działamy w sektorach infrastruktury:

 • drogowej
 • mostowej
 • kolejowej.

Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem swojej pozycji w sektorze badawczo-rozwojowym.

 

czytaj więcej

CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)  

koncepcja, według której  przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii

dobrowolnie uwzględniają intertesy społeczne i ochronę środowiska

a także realacje z grupami interesariuszy.


 

OFERTY PRACY

Aktualnie poszukujemy:

1. Stanowisko: Inspektor Nadzoru specjalność inżynieria drogowa | Miejsce pracy: Kraków.

2. Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń | Miejsce pracy: Kraków.

3. Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Kraków.

4. Stanowisko: Technolog | Miejsce pracy: Kraków.

5. Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta Branży Elektrycznej Miejsce pracy: Rzeszów.

6. Stanowisko: Asystent ds. Środowiskowych - biolog | Miejsce pracy: Rzeszów.

7. Stanowisko: Projektant - branża: drogowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce.

8. Stanowisko: Asystent projektanta - branża: drogowa / mostowa / elektryczna / teletechniczna | Miejsce pracy: Rzeszów, Warszawa, Kielce.

<< Więcej informacji >>


 

Promost Consulting
Oddział Kielce
Oddział Warszawa
odwiedź Nas na:
   
Promost Consulting
Siedziba Główna
ul. Jana Niemierskiego 4
35-307 Rzeszów
T: +48 17 857 91 55
F: +48 17 857 91 56
E:
NIP: 813-364-30-20
REGON: 180651947
Oddział Kielce
ul. Wesoła 37b/4
25-363 Kielce
T: +48 41 348 02 61
F: +48 41 348 02 61
E:
 
Oddział Warszawa
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa
T: +48 22 868 09 46
F: +48 22 868 09 46
E:
 
odwiedź Nas na:
   
 
Pełna wersja serwisu