Aktualności

Aktualności

Rada Naukowa - GDDKiA

05-05-2017

Dnia 5 maja Pan Tomasz Siwowski – prezes Promost Consulting i jednocześnie Profesor Politechniki Rzeszowskiej został członkiem Rady Naukowej, działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako organ opiniodawczy.

Zadaniem zespołu będzie planowanie rozwoju sieci dróg krajowych w zakresie m.in. wydawania oceny dotyczącej zmiany przepisów i wymagań technicznych.

Grupa została powołana przede wszystkim po to, aby rozwijać polską infrastrukturę drogową, poprzez pracę nad innowacyjnymi, naukowymi rozwiązaniami w kategorii budownictwa drogowego. 

Pełna wersja serwisu