Aktualności

Aktualności

Wybór oferty - Koncepcja drogi ekspresowej S-19

29-12-2016

Oferta firmy PROMOST CONSULTIGN (Lider konsorcjum) oraz IRP (Partner konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn.: WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ, Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM I HYDROLOGICZNYM, BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA ODCINKU WĘZEŁ RZESZÓW POŁUDNIE (BEZ WĘZŁA) – BABICA (Z WĘZŁEM) DŁ. ok. 10,3 KM (KM ok.: 11+400 – 21+650) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI". Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Pełna wersja serwisu