Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o przekształceniu

02-01-2017

W imieniu spółki Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (dawniej: Promost Consulting T.Siwowski spółka jawna) niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych, z dniem 30.12.2016 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przekształcanej z dnia 12.12.2016 r. nastąpiło przekształcenie spółki pod firmą Promost Consulting T.Siwowski spółka jawna w Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Zgodnie z przepisem art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Pełna wersja serwisu