Polityka Jakości

Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI PROMOST CONSULTING

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania: ISO 9001:2008 w zakresie:

  • projektowania
  • przygotowania inwestycji
  • zarządzania projektami
  • oraz usług konsultingowych w obszarze inżynierii lądowej

Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm
w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości
oraz optymalizacji kosztów.

 

Pełna wersja serwisu